<acronym id="smq2o"><small id="smq2o"></small></acronym>
<acronym id="smq2o"></acronym>
<rt id="smq2o"><small id="smq2o"></small></rt>

聯系電話:021-67602212

汪成 18516018928

距離開展
| 簽證指南

申請簽證

         絕大多數外國游客必須攜帶簽證進入中國大陸地區。如果您要辦理申請簽證,你需要準備以下相關文件:
★護照(護照的有效期超過 6 個月)
★將簽證申請表填寫完整
★一張護照照片
在中華人民共和國外交部的主頁 :http://www.fmprc.gov.cn/eng/ (海外代表團 => 中國使領館),您可以找到您所在國家的使領館來下載和打印簽證申請表格,或者得到進一步的申請信息。


免費通話
服務電話:
18516018928
微信咨詢

微信 18516018928
<acronym id="smq2o"><small id="smq2o"></small></acronym>
<acronym id="smq2o"></acronym>
<rt id="smq2o"><small id="smq2o"></small></rt>